7815 odwiedzin
3.12.2021 r.

Witamy na stronie Projektu Inwestycyjnego

Zintegrowane Laboratoria
Zrównoważonych Technologii Eksploatacji

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R

Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym