12132 odwiedzin
27.6.2022 r.

Efekty Programu InwestycyjnegoW ramach realizacji projektu została rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura techniczna laboratoriów oraz zostały one doposażone w nowoczesną aparaturę badawczą i testową, w tym:


Zadanie 2
Piece o objętości komory V≈0.6÷0.7m³ do realizacji procesów atmosferowej obróbki cieplnej
Piece o objętości komory V≈0.1m³ do realizacji procesów atmosferowej obróbki cieplnej
NanoHardnessTester
Scratch Tester
Mikroskop Metalograficzny
Budowa systemów zasilania, kontroli i sterowania parametrami technologicznymi urządzenia do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej, w tym: wielokanałowy układ dozowania gazu, próżniomierz, zasilacz podłoża, zasilacz grzałek, zasilacze źródeł łukowych, zasilacz AEGD, szafy sterownicze, pirometr, komputer zewnętrzny
Zadanie 3
Mikroskop interferometryczny Talysurf CCI
Nanotribometr typu kula-tarcza z ruchem obrotowym lub posuwisto-zwrotnym
Tribotester typu kula-tarcza z ruchem oscylacyjnym i możliwością badań wysokotemperaturowych
Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) z „niską próżnią”, wyposażony w mikroanalizatory rentgenowskie typu EDS i WDS
Zadanie 4
Zestaw aparatury do identyfikacji procesów destrukcji materiałów poddawanych obciążeniom mechanicznym i termicznym
Zestaw aparatury do obserwacji ultraszybkich procesów
Oscyloskop cyfrowy wielokanałowy typu MSO4104
Zadanie 5
Układy do pomiarów w skali nano
Aparatura do pomiaru widma zakłóceń
Aparatura do badania odporności urządzeń na zakłócenia
Aparatura do badań zgodności urządzeń z wymogami Dyrektywy Niskonapięciowej
Piec do azotowania
Modernizacja komory klimatycznej z regulowaną temperaturą i wilgotnością
Budowa układów laboratoryjnych do badań i rozwoju systemów sterowania procesów plazmowo-próżniowych
Zadanie 6
Wiskozymetr automatyczny
Wiskozymetr do oznaczania lepkości dynamicznej
Aparat do badania prężności par
Aparat do oznaczania stabilności smarów plastycznych Roller Tester
Aparat do badania temperatury płynięcia i mętnienia
System chromatograficzny typu GC/MS
Rentgenowski spektrometr fluorescencyjny
Chromatograf cieczowy systemu typu HPLC z detektorem współczynnika załamania światła
Spektrofotometr UV- Vis
Spektrofotometr IR
Spektrometr atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP)
Titrator TitroMatic 2S firmy Crison
Uniwersalny wielokanałowy miernik laboratoryjny
Automatyczny gęstościomierz oscylacyjny
Do góry