12128 odwiedzin
27.6.2022 r.

Kontakt

Instytut Technologii Ekslpoatacji - PIB
ul. K. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom

www.itee.radom.pl instytut@itee.radom.pl (0 48) 364-42-21 (0 48) 364-47-60
Kierownik Projektu prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
Dyrektor ITeE-PIB (048) 36-439-03
Pełnomocnik Dyrektora
ds. Projektu
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (048) 36-447-90
Opiekun Projektu dr inż. Magdalena Trzos magda.trzos@itee.radom.pl (0 48) 364-42-41 wew. 214
Kierownik Biura Projektu mgr Urszula Czyż urszula.czyz@itee.radom.pl (0 48) 364-42-41 wew. 213
Kierownik Laboratorium Inzynierii Powierzchni doc. dr hab. inż. Jerzy Smolik (0 48) 364-42-41 wew. 251
Kierownik Laboratorium Badań Tribologicznych dr inż. Witold Piekoszewski (0 48) 364-42-41 wew. 238
Kierownik Laboratorium Mechatroniki dr inż. Tomasz Giesko (0 48) 364-42-41 wew. 217
Kierownik Laboratorium Systemów Sterowania dr inż. Andrzej Majcher (0 48) 364-42-41 wew. 272
Kierownik Laboratorium Technologii Proekologicznych dr inż. Jarosław Molenda (0 48) 364-42-41 wew. 289