7814 odwiedzin
3.12.2021 r.

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

Działalność Laboratorium ukierunkowana jest na prace naukowo-badawcze i aplikacyjne w obszarze zaawansowanych technologii obróbki powierzchniowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zwiększania trwałości narzędzi i elementów maszyn metodami plazmowo-chemicznymi, dzięki którym możliwe jest modyfikowanie warstwy wierzchniej badanych materiałów celem nadania jej pożądanych właściwości eksploatacyjnych.

Nieustanny rozwój w obszarze technologii warstwy wierzchniej powoduje, że konieczne jest rozszerzanie obszarów badawczych Laboratorium dla podejmowania nowatorskich tematów o najwyższym potencjale wiedzy, jak: nanostrukturalne materiały powłokowe, hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej, specjalizowane materiały funkcjonalne. W tym celu istotne jest więc rozszerzenie i zmodernizowanie bazy do badań technologicznych jak i wyposażenie analityczno-pomiarowego Laboratorium.

Kierownik Laboratorium Inżynierii Powierzchni
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Smolik

W ramach programu zakupiono i wytworzono:
Trójstrefowy system pomp próżniowych z chłodnicą kriogeniczną
System chemicznego czyszczenia podłoży
Piece o objętości komory V≈0.6÷0.7m³ do realizacji procesów atmosferowej obróbki cieplnej
Piece o objętości komory V≈0.1m³ do realizacji procesów atmosferowej obróbki cieplnej
Wanny hartownicze
Zestaw załadowczy do pieca, 600x900, materiał NiCr28W12Co / 1250oC
NanoHardnessTester
Scratch Tester
Mikroskop Metalograficzny
Budowa systemów zasilania, kontroli i sterowania parametrami technologicznymi urządzenia do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej, w tym: wielokanałowy układ dozowania gazu, próżniomierz, zasilacz podłoża, zasilacz grzałek, zasilacze źródeł łukowych, zasilacz AEGD, szafy sterownicze, pirometr, komputer zewnętrzny