7813 odwiedzin
3.12.2021 r.

Laboratorium Mechatroniki

W Laboratorium realizowane są prace naukowo-badawcze i aplikacyjne z zakresu technologii mechatronicznych w systemach wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji, aparaturze badawczo-testowej i sprzęcie medycznym. Opracowywane w Laboratorium rozwiązania obejmują zaawansowane systemy automatycznej optycznej inspekcji (AOI), przeznaczone do wieloparametrycznej wysokowydajnej kontroli jakości wyrobów w przemyśle, a także unikatową aparaturę optoelektroniczną do badania propagacji odkształceń i pęknięć zmęczeniowych w materiałach poddawanych obciążeniom mechanicznym, których użytkownikami jest przemysł i czołowe uczelnie krajowe.

Kontynuowanie wyznaczonych kierunków badań z jednoczesnym podwyższaniem ich poziomu, zgodnie ze światowym rozwojem techniki, wymaga doposażenia Laboratorium w aparaturę o parametrach przewyższających posiadane obecnie urządzenia, w szczególności dotyczących rozdzielczości pomiarowych, szybkości próbkowania oraz wydajności komputerowych systemów przetwarzania danych.

Kierownik Laboratorium Mechatroniki
dr inż. Tomasz Giesko

W ramach programu dotychczas wytworzono i zakupiono:
Zestaw aparatury do identyfikacji procesów destrukcji materiałów poddawanych obciążeniom mechanicznym i termicznym
Zestaw aparatury do obserwacji ultraszybkich procesów
Oscyloskop cyfrowy wielokanałowy typu MSO4104