7811 odwiedzin
3.12.2021 r.

Laboratorium Systemów Sterowania

Prace realizowane w Laboratorium są w znacznej mierze ukierunkowane na wzrost bezpieczeństwa technicznego procesów i ciągów technologicznych a także nowych i modernizowanych maszyn i urządzeń różnej wielkości i skali obejmujących m.in. mikroskopy sił atomowych, specjalizowaną aparaturę badawczą i technologiczną oraz urządzenia o największych gabarytach (np. maszyny górnicze).

Utrzymanie potwierdzonej licznymi nagrodami i praktycznymi wdrożeniami pozycji Laboratorium wymaga, w kontekście niezwykle dynamicznie rozwijającego się rynku oprogramowania oraz automatyki, doposażenia w specjalizowane oprogramowanie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia techniczne, a także rozszerzenia obszarów aplikacyjnych, jak również zwiększenia efektywności modelowania złożonych, synergicznych procesów technologicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych.

Kierownik Laboratorium Systemów Sterowania
dr inż. Andrzej Majcher

W ramach programu zakupiono i wytworzono:
Układy do pomiarów w skali nano
Aparatura do pomiaru widma zakłóceń
Piec do azotowania
Aparatura do badania odporności urządzeń na zakłócenia
Aparatura do badań zgodności urządzeń z wymogami Dyrektywy Niskonapięciowej
Modernizacja komory klimatycznej z regulowaną temperaturą i wilgotnością
Budowa układów laboratoryjnych do badań i rozwoju systemów sterowania procesów plazmowo-próżniowych